Grillska Gymnasiet Stockholm

Grillska Gymnasiet i Stockholm ligger i trivsamma lokaler i Liljeholmen. Skolans ca 700 elever är fördelade på nio olika nationella program, lärlingsutbildningar, introduktionsprogram, individuellt alternativ samt gymnasiesärskola. Det personliga mötet, stolthet hos elever och lärare, nytänkande och resultat i form av kunskap och personlig utveckling är viktiga hörnstenar i vår verksamhet. Utmärkande för skolan är ett nära samarbete mellan elever och lärare i en trygg studiemiljö.

Beskrivning av tjänsten

Vi söker en kurator som ska ingå in gymnasieskolans krisgrupp och elevhälsoteam tillsammans med skolsköterskor, specialpedagoger, speciallärare och socialpedagoger, biträdande rektorer och rektor. Elevhälsoteamet har också genom avtal med externa leverantörer tillgång till skolpsykolog och skolläkare vid behov.

Du arbetar med såväl högskoleförberedande program som med yrkesprogram.

Som kurator arbetar du förebyggande, hälso- och närvarofrämjande samt med trygghet och studiero. Det är också viktigt att du samverkar med andra aktörer.

Arbetsuppgifter

Förebyggande

Stödja lärare och övrig skolpersonal i det psykosociala arbetet kring de studerande

Delta i arbetet med insatser och åtgärder för studerande i behov av stöd

Medverka vid skolans upprättande av likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Ge konsultation till lärare kring enskilda elever eller klasser.

Att tillsammans med lärare och annan personal arbeta med grupper av elever i förebyggande syfte eller vid akuta behov.

Åtgärdande

Genomföra  yrkesmässiga samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom      kartläggande, rådgivande och bearbetande samtal med elever och deras familjer. Kartlägga och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever

Initiera och medverka i anmälningar till socialtjänsten.

Vid behov medverka och hjälpa till vid konflikthantering mellan studerande

Ansvara för information och praktisk hjälp i studieekonomiska frågor.

Stödja studerande vid sökande av stipendier och fonder

Samverkan

Samverka med samhällets olika stödfunktioner. Ingå i kuratorsnätverk.

Kvalifikationer

Goda kunskaper i kommunikation/samtalsmetodik. Kompetens/erfarenhet av att ha arbetat med elever i behov av stöd och nyanlända. Trygg i relationen till elever i behov av stöd. Ett nyfiket förhållningssätt för elevers olika sätt att ta in information och kunskap. Nyfiken på att utveckla nya arbetssätt/metoder i samarbete med elevhälsan och pedagoger. Socionomutbildning eller likvärdigt.

Villkor

Visstidsanställning 40-60 % under vt 19. Kan komma att förlängas.

Intervjuer kommer att ske löpande.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde snarast möjligt
Löneform Semestertjänst
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40 - 60 %
Ort Stockholm/Liljeholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/9
Kontakt
  • Barbro Överli, 0704256652
Publicerat 2019-01-29
Sista ansökningsdag 2019-03-01

Tillbaka till lediga jobb